Post Block Grid – Style 4

img_post_chirii

Drepturile chiriașului – cele mai importante aspecte juridice!

Contractul de locațiune protejează chiriașii de abuzurile proprietarilor și este valabil prin simpla semnătură a părților. Înregistrarea la ANAF este obligația proprietarului și nu afectează drepturile chiriașului. Se recomandă un proces-verbal de predare-primire pentru protecție sporită. Dreptul la intimitate și evacuarea forțată sunt reglementate strict.