Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) este o inițiativă a oamenilor al căror drept la locuire este pus în pericol sau încălcat.

Inițiat de un grup de persoane evacuate si amenințate cu evacuarea din București, alături de rude ale acestora, prieteni, activiști, artiști, ong-isti, FCDL se constituie ca o platformă de activism locativ la nivel național. Ne adresăm în primul rând evacuaților, dar și oamenilor de rând neafectați de evacuări care susțin dreptul la o locuință decentă; organizațiilor civice, grupurilor politice independente, dar și mass-mediei, decidenților politici, autorităților locale și centrale.

Oameni din medii variate, răspândiți la țară sau oraș, sunt afectați constant de încălcarea dreptului fundamental la locuire. Fie că este o companie de dezvoltare imobiliară ce pătrunde în cartier pentru a crește prețurile caselor si chiriilor, fie că este o primărie ce nu acordă sprijinul cuvenit unor familii vulnerabile, fie că este un consiliu local ce decide izolarea unei comunități pe baza etniei, vedem peste tot cazuri de abuz și opresiune desfășurate în numele profitului și al puterii.

Credem că o schimbare reală poate veni doar prin solidaritate și auto-organizare. De accea FCDL este o inițiativă ce are două scopuri principale: 1. înlesnirea organizării oamenilor în fața încălcarii drepturilor lor locative și 2. aducerea pe agenda publică a mass-mediei și a autorităților a acestei probleme.

 

În fața autorităților, noi revendicăm:

  • Identificarea unor soluții legale pentru asigurarea cu locuință a tuturor chiriașilor din fostele case naționalizate aflați în pericol de evacuare. Nici o persoană nu trebuie sa ajungă în stradă !
  • Publicarea listelor actualizate de priorități pentru acordarea de locuințe pentru evacuați pe paginile web ale tuturor primăriilor de sector.
  • Asigurarea de locuințe decente permanente pentru persoanele fără adăpost;
  • Justiția locativă ca prioritate a politicilor bugetare locale cât și a politicilor publice. Solicităm creșterea bugetelor pentru Fondul Locativ de Stat în vederea construirii și/sau achiziționării de locuințe atât pentru evacuați, cât și pentru persoanele al căror venit nu le permite cumpărarea sau   închirierea unei case în actualele condiții economice. În prezent, ca urmare a dereglementărilor și anulării drepturilor sociale din ultimii 20 de ani, problemele locative sunt regula și nu excepția! De aceea principiul     cazurilor sociale și politica locuințelor sociale nu sunt o soluție suficientă pentru nevoile de bază ale majorității populației.
  • Reglementarea prețurilor chiriilor pentru locuințele private, în raport cu nivelul de trai al populației;
  • Introducerea in Constituție a dreptului la locuință

 

FCDL își propune pentru început:

  • Să adune la un loc oamenii cu probleme locative din toate sectoarele Bucureștiului dar și din orașe diferite din România, în scopul apărării colective organizate a drepturilor acestora.
  • Să inițieze dezbateri publice privind consecințele sociale ale legii retrocedărilor.
  • Să contribuie prin acțiuni în stradă, intervenții în mass-media, studii de caz, teorie critică, la combaterea ideilor și stereotipurilor consacrate privind oamenii sărăci fără locuintă și cei care nu pot să-și permită una (că nu vor sa muncească, că așteaptă sa li se dea, că sunt moștenirea vechiului regim, etc.)
  • Să stabilească și să întrețină legături cu grupuri de activism locativ din Europa de Est prin schimb de experiență și cunoaștere cu acestea.

Ne găsiți și pe FB

https://www.facebook.com/FrontulComun/