Acum citești
Evacuări în prag de iarna și în plină pandemie din imobilele gestionate de AFI

Evacuări în prag de iarna și în plină pandemie din imobilele gestionate de AFI

Alături de peste 25 de organizații, grupuri de acțiune și coaliții de ONGuri cu misiune socială, solicităm Primarului General al Capitalei, domnul Nicușor Dan, o nouă dispoziție de suspendare a evacuărilor din imobilele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI).

Imagine de arhivă FCDL – evacuare și protest 2013

Având în vedere prevederile OG27/2007 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, organizațiile semnatare transmit prezenta petiție:

Ca urmare a comunicărilor pe care le-am avut în luna aprilie 2021, cu ocazia protestului pentru dreptul la locuire din fața Primăriei Generale, facem prezenta Petiție pentru a vă ruga să vă aplecați cu celeritate asupra urgenței de a da o nouă dispoziție de suspendare a evacuărilor din imobilele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar.

Suntem în al patrulea val al pandemiei (cel mai grav ca intensitate de până acum), în pragul iernii, în timp ce criza economică este resimțită din plin de persoanele cu munci precare. În aceste condiții, evacuarea persoanelor și familiilor aflate deja într-o stare de vulnerabilitate le pune în risc de a deveni persoane fără adăpost, conform definiției internaționale FEANTSA, și le lasă practic fără nicio protecție în fața valurilor curente și viitoare de îmbolnăviri.

Evacuarea acestor familii ar obliga Primăria Municipiului București să găsească soluții de cazare într-o perioadă în care, oricum, cu greu sunt identificate soluții pentru persoanele care dorm efectiv în stradă. O astfel de măsură ar complica și mai tare pregătirile pentru iarnă. Mai mult, ar duce la traume profunde în viețile unor familii, inclusiv familii cu copii.

Considerăm că este inacceptabil ca o instituție publică care nu poate oferi locuințe sociale pentru cei mai vulnerabili dintre locuitorii orașului să le adâncească și mai tare vulnerabilitatea prin evacuare din imobilele pe care instituția le deține. Mandatul dumneavoastră este de a proteja viețile locuitorilor și a stimula incluziunea socială, nicidecum de a face evacuări fără oferirea alternativelor de locuire.

Dimensiunea locuirii în condiții precare este semnificativă, cu urmări grave atât la nivelul familiilor direct afectate cât și la nivelul calității vieții în oraș – motiv pentru care, încă din 2018, reprezentanți ai orașelor lumii reuniți la Națiunile Unite au semnat declarația „Orașe pentru locuințe adecvate”, pentru a asigura orașe „echitabile, inclusive și juste”. Iar în luna mai 2020, rețeaua guvernelor locale “United Cities and Local Governments” a decis implicarea urgentă a autorităților pentru a rezolva criza actuală a locuirii și pentru a garanta dreptul la locuințe adecvate pentru toți!

În spiritul dreptului la locuire pentru toți și al alinierii la transformările sociale internaționale, organizațiile semnatare vă solicită:

  • să dați o nouă dispoziție de suspendare a evacuarilor și proceselor de evacuare din imobilele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar;
  • pentru prevenirea evacuărilor forțate viitoare, care lasă persoanele fără o locuință adecvată, să alocați locuințe de urgență în care să poată locui până când le vor fi alocate locuințe sociale.

Site-ul instanțelor de judecată, portal-just, ne arăta că în luna aprilie 2021 se aflau pe rol aproximativ 90 de procese de evacuare din locuințe și spații cu altă destinație folosite ca locuințe, inițiate de Administrația Fondului Imobiliar. Alte aproximativ 90 de procese de evacuare au fost încheiate de-a lungul toamnei și iernii trecute, cu dispunerea evacuării în respectivele dosare. Cazuri precum acestea reprezintă familii care se află în pericolul iminent de a ajunge în stradă, din moment ce AFI și-a reluat executările silite.

Dintre aceste familii, o parte se află pe listele de așteptare pentru o locuință socială – câteva având chiar repartiții în blocul de locuințe sociale pe care primăria îl construiește în Prelungirea Ghencea și a cărui finalizare este întârziată – deși termenul inițial comunicat familiilor a fost ianuarie 2021. Evacuările iminente, în lipsa unui efort susținut de sporire a stocului de locuințe sociale disponibile în oraș, reprezintă un act de violență extremă împotriva persoanelor vulnerabile din București.

Reiterăm în final că noi, organizațiile semnatare ale Petiției, considerăm că este obligația dumneavoastră morală și administrativă să împiedicați orice evacuare forțată ce poate fi evitată. În plus, vă reamintim că, în calitate de primar, dumneavoastră aveți puterea de a suspenda evacuările din imobilele administrate de AFI.

Cu stimă,

Organizațiile semnatare:

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

Asociația Quantic

Asociația ActiveWatch

Asociația Română Anti-SIDA – ARAS

Asociația EasyEco

Consiliul Național al Dizabilității din România

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația O2G – Ofensiva Generozității

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS

Asociația Front

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Asociația Casa Ioana

Centrul de Resurse Juridice

Asociația SOMARO – Magazinul Social

E-Romnja Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome

Fundația PARADA

Asociația Pe Stop

Asociația Accept

Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS)

Asociația ADO – Artă pentru Drepturile Omului

Asociația Culturală Replika

Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane

ARTHUB Bucharest

Căși Sociale ACUM!

Asociația FRONTAL

RomaJust – Asociația Juriștilor Romi

Policy Center for Roma and Minorities

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.