Acum citești
Ajutorului la plata chiriei pentru familiile cu repartiții în blocul nefinalizat din Prelungirea Ghencea

Ajutorului la plata chiriei pentru familiile cu repartiții în blocul nefinalizat din Prelungirea Ghencea

În data de 8 decembrie am trimis o petiție în care am solicitat elaborarea și introducerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe de consiliu general a unui proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului
General al Municipiului București nr. 343/2022 privind aprobarea Proiectului Pilot
„Sprijin pentru locuință” în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei
pentru familiile cărora li s-au repartizat locuințe sociale în blocul situat în b-dul
Prelungirea Ghencea nr. 322 – 326, Sector 6, cu modificările și completările ulterioare.

Am înaintat petiția către Primarului General al Municipiului București, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, Consiliului General al Municipiului București.

Familiile cu repartiții în Prelungirea Ghencea așteaptă deja de peste 3 ani finalizarea blocului de locuințe sociale, pe care Primăria București, cea mai bogată primărie din țară, nu este în stare să îl finalizeze.

Citiți textul integral al petiției aici:


																																							

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.