Acum citești
Cum avansează construcția de locuințe sociale în Prelungirea Ghencea

Cum avansează construcția de locuințe sociale în Prelungirea Ghencea

În data de 7 iunie 2022 am fost din nou în Prelungirea Ghencea, să vedem șantierul început de Primăria Capitalei în anul 2020, pentru a construi 8 blocuri de locuințe sociale – singurul proiect de locuințe sociale demarat de cea mai bogată primărie a țării în ultimii 30 de ani. 

După mai bine de 2 ani, lucrările la primul bloc sunt departe de a fi finalizate, iar pe șantier nu era nimeni, niciun utilaj în lucru, și nici măcar materiale pregătite pentru reluarea construcțiilor. Pe lângă faptul că așa ceva este rușinos pentru o primărie europeană, este cu atât mai grav având în vedere că 114 familii își așteaptă de 2 ani locuințele repartizate și alte sute de familii așteaptă pe listele de prioritate finalizarea întregului proiect de 8 blocuri. 

Grupul de persoane cu repartiții în primul bloc – încă nefinalizat – au fost foarte active în tot acest timp. Vrem să vă ținem la curent cu tot ce am aflat despre acest proiect în urma ședințelor de Consiliu General și audiențelor la care am participat împreună.  

7 iunie 2022, Prelungirea Ghencea 322-326

Iată un extras din nota de audiență de la PMB, unde am vorbit și cu viceprimarul Horia Tomescu, în 11 mai 2022:

Situația imobilului din Pr. Ghencea 322-326 este următoarea:

– Imobilul este proprietatea Companiei Municipale Imobiliara București S.A.

– Pe acest teren este în derulare obiectivul “Imobil locuințe și funcțiuni mixte S+P+11E”, obiectiv care se execută de către Trustul de Clădiri Metropolitane, în calitate de constructor.

– În anul 2020 au fost date Note de atribuire pentru locuințele sociale din acest bloc (bloc care se află și în prezent în curs de edificare).

– În momentul de față se lucrează pe șantier, dar se execută foarte puține lucrări, deoarece sunt restanțe la plata facturilor. Compania Imobiliara nu deține resursele financiare necesare finalizării acestui obiectiv.

În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi în vara anului 2021 a fost emis un raport de audit financiar. Din verificările efectuate a reieșit faptul că au fost atribuite locuințe sociale într-un imobil necuprins în fondul locativ al Municipiului București. Cauzele și împrejurările care au condus la apariția abaterii au fost: neurmărirea respectării clauzelor contractuale și implicit a evidenței bunurilor imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului București. Valoarea abaterii nu poate fi cuantificată. Curtea de Conturi a dispus efectuarea demersurilor legale pentru trecerea în patrimoniul public al Municipiului București a terenului și a blocului din Prelungirea Ghencea nr. 322-326, Sector 6, achiziționate din fonduri puse la dispoziția CMIB de Municipiul București.

– Ca prim pas în demersurile inițiate de municipalitate pentru intrarea în legalitate este adoptarea HCGMB nr. 16/31.01.2022 privind aprobarea diminuării capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. și restituirea aportului acționarului majoritar.

– De asemenea, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4/31.03.2022 s-a demarat procedura de evaluare a patrimoniului CMIB (adresa CMIB nr. 99/15.04.2022 către DRPR). Evaluarea se realizează de către un evaluator din cadrul ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați) – Se estimează un termen al evaluării de aproximativ 2 săptămâni.

Următoarele etape necesare în procesul de intrare în legalitate:

1. După ce se va încheia procedura de evaluare, se va supune spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București – Proiectul de hotărârel privind diminuarea valorică a patrimoniului CMIB; se va pune pe ordinea de zi, în prima ședință a CGMB.

2. Ulterior diminuării patrimoniului se va face transferul imobilului (terenul și blocul aflat în construcție) din proprietatea CMIB în domeniul public al Municipiului București. Aprobarea diminuării valorice a patrimoniului CMIB și transferul imobilului de la CMIB la PMB pot fi prinse în aceeași ședință a CGMB.

3. Urmează rectificarea bugetară [buget pentru finalizarea construcției] – care se va face într-o altă ședință a Consiliului General (doar după ce obiectivul va fi preluat de către Direcția Generală de Investiții).

4. După rectificarea bugetară se poate face contractarea (prin Legea achizițiilor publice). Contractarea se va face tot cu Trustul de Clădiri Metropolitane.

Se estimează un termen de 6 luni pentru finalizarea lucrărilor la acest obiectiv, din momentul atribuirii contractului de execuție. 

‼ După audiența la viceprimar din mai, am fost în ședința de Consiliu General din 2 iunie 2022:

Când am intrat în sală, domnul primar era deja absent.

Am luat cuvântul pentru a cere alocarea de bani pentru finalizarea construcției blocului și a celor 7 încă neîncepute. Am atras atenția asupra faptului că investiția publică în locuințe sociale e ceva necesar pentru un număr mare de bucureșteni (de ordinul zecilor de mii).

Viceprimarul Tomescu a repetat ce discutasem deja la audiență (vezi mai sus).

Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație a repetat ce aflasem deja din cererea de informații publice către AFI (Administrația Fondului Imobiliar): cum că nu există locuințe disponibile. Consiliera Ana Maria Gram a intervenit, întrebând cum se poate să nu existe locuințe, când în fiecare săptămână sunt introduse în patrimoniu locuințe aflate în vacanță succesorală (libere de moștenitori).

Consilierul Aurelian Bădulescu a spus că e vina tuturor consilierilor generali că situația cu blocul e statică. A mai spus că într-o săptămână va veni de urgență cu o propunere de Hotărâre de Consiliu General privind chiriile sau cazarea pentru familiile care așteaptă cu repartiții în blocul încă nefinalizat. Și faptul că s-a putut acorda sprijin de urgență pentru refugiați, arată că e vorba de voință politică, iar autoritățile locale pot lua astfel de măsuri când vor.

Săptămâna a trecut, HCGul încă nu a apărut…

‼ A urmat apoi o întâlnire cu directorul Imobiliara, în data de 8 iunie 2022:

Din discuțiile anterioare, aflasem că evaluarea terenului și blocului trebuia să dureze doar 2 săptămâni, care trecuseră deja – conform extrasului din procesul verbal al audienței la viceprimar, din 11 mai. 

Directorul Rentea a răspuns că evaluarea este făcută, dar că mai sunt alți pași pentru diminuarea capitalului social al Companiei Imobiliara, conform Hotărârii AGEA nr. 4/31.03.2022:

– trebuie informat Registrul Comerțului (ceea ce ni s-a spus că s-a făcut, directorul Rentea fiind responsabil pentru acest proces), 

– apoi anunțul trebuie publicat în Monitorul Oficial (și în această etapă tot directorul Imobiliara este responsabil),

– apoi trebuie să treacă 2 luni de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, până să se considere încheiat procesul – și să se poată vota în ședință de Consiliu General. 

În data de 8 iunie, încă nu se publicase în Monitorul Oficial anunțul pentru diminuarea capitalului social al Companiei. Deci ar fi încă 2 luni în care e blocată situația, în care nu se lucrează la bloc!

‼ Punând cap la cap informațiile, putem face un calendar al procedurilor administrative din ultimele luni:

– Pe 22 decembrie 2021 a apărut pentru prima oară propunerea de a diminua capitalul social al Imobiliara, prin care apoi să treacă terenul și construcția în patrimoniul PMB. Trebuia să se voteze în ședința de CG din acea zi, dar nu s-a mai întâmplat.

– Pe 31 ianuarie 2022 s-a votat în ședința de Consiliu diminuarea capitalului social.

– Pe 31 martie 2022 s-a luat hotărârea AGEA Imobiliara pentru începerea demersurilor necesare pentru diminuarea capitalului social. 

– În 15 aprilie 2022 au început procedurile de evaluare a patrimoniului Imobiliara, procedură despre care ni s-a zis că este finalizată. 

Observăm lentoarea acestor proceduri – amânarea cu o lună a votului în ședință de Consiliu, apoi două luni ca Imobiliara să demareze procedurile. Ca să nu mai vorbim despre blocajul de pe parcursul anului anterior. Și ne întrebăm într-adevăr unde este voința politică pentru acest proiect atât de necesar, pentru această responsabilitate a autorităților. 

Ne întrebăm când vor începe lucrările la celelalte 7 blocuri, pentru care complicațiile ar fi mult mai mici de la bun început. 

Ne întrebăm de ce Primăria Municipiului București nu aplică la Programul de construcții de locuințe sociale al Ministerului Dezvoltării, conform Legii 114/1996 – dacă se plânge de limitarea fondurilor și plăți restante.

‼Vrem:

#LocuințesocialeNUvorbegoale!

#Locuințesociale în Prelungirea Ghencea, #locuiredemnă pentru toată lumea!

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.