Acum citești
România trebuie să raporteze la Organizația Națiunilor Unite respectarea dreptului la locuință adecvată și prevenirea evacuărilor forțate!

România trebuie să raporteze la Organizația Națiunilor Unite respectarea dreptului la locuință adecvată și prevenirea evacuărilor forțate!

Prin decizia E/C.12/ROU/Q/6 din 15.11.2021, Consiliul Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite, pe baza propunerilor Comitetului pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale a inclus dreptul la locuință adecvată pe lista problemelor ce trebuie monitorizate în România, în conformitate cu prevederile Convenției Internaționale cu Privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, adoptată de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1966.  

Acest moment este o victorie a luptei pentru dreptate locativă în România! Presiunea din partea activismului politic din acest domeniu trebuie să continue pentru a impune statului român și administrațiilor publice locale să își respecte obligațiile cu privire la asigurarea în fapt pentru toți a dreptului la locuire și dreptului la locuință adecvată.

În 9 august 2021, Blocul pentru Locuire a trimis o propunere către comitetul Organizației Națiunilor Unite de a include dreptul la locuință adecvată pe lista problemelor monitorizate în România. A explicat și modul în care articolele corespunzătoare ale Convenției Internaționale cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale sunt implementate în țara noastră. În 18 octombrie 2021, din partea Blocului Pentru Locuire, Enikő Vincze a participat la consultarea societății civile din România de către Comitetul pentru Drepturile Sociale, Economice și Culturale al ONU. A prezentat atât modurile în care sunt încălcate cele șapte criterii ale dreptului la locuință adecvată, cât și măsurile ce se impun a fi luate de către guvernul României și a fi monitorizate de către Consiliul Economic și Social al ONU.

Mesajul nostru a fost cât se poate de clar: înrăutățirea condițiilor de locuit și de trai care a avut loc în România în ultimii 30 de ani se datorează direct deciziilor politice și legislative ale guvernelor și organismelor parlamentare. De aceea, am concluzionat, se impun următoarele obligații ale României pentru următorii 5 ani:

  • îmbunătățirea legislației naționale în domeniul locuirii; 
  • aplicarea unor mecanisme locale pentru prevenirea evacuărilor forțate;
  • sprijinirea dar și obligarea autorităților locale de a asigura locuințe sociale adecvate ca soluție la mai multe manifestări ale crizei locuirii, inclusiv supraaglomerarea locuințelor, îndatorarea cu costurile locuirii și condițiile inadecvate de locuire.

Iar în ceea ce privește obligațiile imediate ale României, am identificat următoarele măsuri necesare:

(a) monitorizarea modului în care condițiile de locuire ale oamenilor respectă dreptul la o locuință adecvată (inclusiv situația persoanelor aflate în risc de evacuare, situația persoanelor fără adăpost adecvat în sensul definiției FEANTSA, condițiile de locuit ale categoriilor supuse marginalizării și excluziunii sociale, situația locativă a celor cu venituri mici care nu își pot permite o locuință adecvată de pe piață);

(b) adoptarea unei strategii naționale a locuirii cu un capitol – și o alocare bugetară adecvată – privind locuințele publice și sociale, ca mijloc de soluționare a mai multor manifestări ale crizei locuirii;

(c) adoptarea unor strategii locale de locuire, fiecare cu un capitol – și o alocare bugetară corespunzătoare – pe locuințe publice și sociale;

(d) alocarea de resurse financiare pentru a identifica nevoia reală de locuințe sociale la nivel local și pentru a satisface aceste nevoi printr-o planificare clară pe termen mediu și lung pentru creșterea fondului de locuințe sociale;

(e) solicitarea de asistență internațională pentru creșterea fondului de locuințe sociale, dacă obligațiile imediate par să depășească capacitatea financiară a statului român;

(f) monitorizarea criteriilor de alocare a locuințelor sociale la nivel local, pentru a se asigura că acest sistem nu are criterii discriminatorii și că sunt incluse măsuri pozitive pentru a prioritiza cazurile care suferă de cele mai mari privațiuni locative;

(g) asigurarea la nivel local că evacuările sunt efectuate în conformitate cu legile adoptate în mod corespunzător și includ relocarea în locuințe adecvate sau despăgubiri pentru cei evacuați;

(h) îmbunătățirea sistemului juridic românesc astfel încât să poată acționa imediat pentru protejarea celor cărora dreptul la o locuință adecvată este încălcat într-un fel sau altul (prin evacuări forțate, prin nesoluționarea cererii de locuințe sociale în doi ani, prin politici discriminatorii de locuire).

Întregul document al BPL trimis comitetului ONU este disponibil aici.

Documentul E/C.12/ROU/Q/6 al Consiliului Economic și Social al ONU din 15.11.2021 a inclus în paragrafele 21-23 ale Listei problemelor legate de al șaselea raport periodic al României aspectele de mai jos, pentru asigurarea dreptului la locuință adecvată: 

21. Vă rugăm să furnizați informații cu privire la legislația și politica-cadru adoptate în vederea realizării dreptului la o locuință adecvată. În special, vă rugăm să specificați:

(a) Măsurile luate și progresele realizate prin acestea pentru a aborda discrepanța semnificativă dintre cererea și oferta de locuințe sociale și pentru a revizui criteriile de eligibilitate;

(b) Progresele realizate în implementarea măsurilor luate pentru reglementarea locuirii în așezări informale, inclusiv modificarea legii cadastrului, și îmbunătățirea condițiilor de trai în astfel de așezări, inclusiv accesul la apă potabilă curată, canalizare, electricitate, transport public și alte servicii de bază;

(c) Dacă reprezentanții romilor au fost implicați în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor luate de Statul Român pentru a oferi locuințe adecvate pentru romi și pentru a le îmbunătăți condițiile de locuire și ce progrese s-au înregistrat prin aceste măsuri.

22. În lumina observațiilor finale anterioare ale Comitetului, vă rugăm să furnizați informații cu privire la:

(a) Dispozițiile legale privind protecția împotriva evacuărilor forțate și procedurile de evacuare care trebuie să fie în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului;

(b) Măsurile luate și rezultatul acestora pentru a preveni evacuarea forțată a romilor și pentru a se asigura că în cazuri de evacuare se urmărește un proces echitabil;

(c) Evacuările efectuate în ultimii șapte ani, inclusiv date statistice, dezagregate pe regiune, privind numărul de evacuări forțate și al gospodăriilor și persoanelor afectate, precum și locuințele alternative oferite celor evacuați.

23. Vă rugăm să furnizați informații cu privire la măsurile luate în cazul numărului mare de gospodării, în special a celor din locuințe sociale și al familiilor rome, care au restanțe la facturile de utilități, precum și cu privire la măsurile luate pentru a preveni întreruperea serviciilor de utilități pentru neplata facturilor. Vă rugăm să indicați măsurile luate pentru a se asigura că politica de prețuri pentru serviciile de utilități, inclusiv energie electrică și gaz, se bazează pe normele și principiile drepturilor omului.

Întregul document al ONU este disponibil aici.

Locuirea – în special pentru categoriile cu venituri mici care nu își permit o locuință de pe piață – trebuie să fie inclusă imediat printre prioritățile agendei politice a factorilor decizionali din România. Nu doar organizațiile pentru drepturile omului, ci toate organizațiile societății civile pot și trebuie să contribuie la acest demers.

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.