Acum citești
Primăria Sectorului 1 amenință cu evacuarea și demolarea așezarea informală din Străulești! 

Primăria Sectorului 1 amenință cu evacuarea și demolarea așezarea informală din Străulești! 

intrarea straulesti evacuare asezare informala

Stop evacuărilor! Transmitem petiția de mai jos Primăriei Sectorului 1, pentru a opri evacuarea și demolarea așezării informale din zona Străulești!  Aici locuiesc actualmente, în locuințe improvizate, 6 familii. Atragem atenția asupra modului ilegal în care Primăria Sectorului 1 vrea să lase în stradă aceste familii: 

 • nu există niciun fel de notificare în scris cu privire la eliberarea imobilelor!
 • nu a fost respectată procedura de desființare pe cale administrativă!
 • nu a fost inițiat niciun fel de demers legat de recunoașterea acestei așezări informale și stabilirea unui plan de acțiune ca aceste familii să aibă condiții decente de locuire!

PETIȚIE CĂTRE:

Primarul Municipiului București, domnul Nicușor Dan,

Primarul Sectorului 1, doamna Clotilde Armand,

Viceprimarii Sectorului 1, doamna Ramona Porumb și domnul Oliver Păiuș,

Doamnele și domnii consilieri locali ai Sectorului 1,

Prefectura Municipiului București

Prin care vă solicităm: oprirea demersurilor ilegale de demolare și evacuare a așezării informale din zona Străulești, luând în considerare următoarele ARGUMENTE:

Aducem în atenția dumneavoastră că în data de 5 octombrie, familiile noastre au fost informate verbal de reprezentanți ai Poliției Locale Sector 1 și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 1 că miercuri (11 octombrie) sau joi (12 octombrie) urmează ca locuințele noastre să fie demolate. În ceea ce privește istoricul nostru locativ, la adresa din Străulești a existat un bloc de apartamente destinat lucrătorilor tipografi din cadrul Casei Presei care în anul 2008, în urma retrocedării terenului, a fost demolat. Astfel, 12 familii au rămas fără case și au fost nevoite să se mute în locuințe improvizate pe terenul rămas liber la adresa din Străulești. În prezent, am rămas pe acest teren 6 familii care avem în întreținere copii minori și care nu ne permitem să cumpărăm sau să închiriem de pe piața liberă o locuință. Pentru că o parte dintre noi avem dosar complet de locuință socială și figurăm pe listele de priorități de aproape 20 de ani, ni s-a spus că suntem eligibili pentru un ajutor la plata chiriei. Familiile noastre nu au putut accesa acest sprijin deoarece nu am avut veniturile necesare pentru a putea acoperi garanția și avansul care sunt cerute de proprietari la încheierea contractului de închiriere. 

Menționăm că Primăria Sectorului 1 cunoaște situația locativă dificilă în care ne aflăm încă din anul 2008, însă până acest moment nu ni s-a oferit nicio alternativă adecvată de locuit. Ba mai mult, în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 1 este menționată situația comunității din Străulești, unul dintre obiectivele propuse fiind „îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele/familiile care locuiesc în așezări informale și care în lipsa unei forme de proprietate asupra locuințelor/terenului se confruntă cu nesiguranță locativă și cu lipsa accesului la utilități de bază (curent electric, apă curentă)”, cu toate acestea, Primăria Sectorului 1 vrea să ne evacueze și să ne demoleze casele în mod ilegal și fără să respecte procedurile în vigoare. Caracterul ilegal al acestui demers reiese din următoarele aspecte:

 1. Potrivit Legii nr. 151/2019 și a Normelor Metodologice de aplicare, această comunitatea reprezintă o așezare informală deoarece este o grupare de minimum 3 unități destinate locuirii, dezvoltată spontan în care trăiesc familii ce fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și care nu au drept asupra terenului sau imobilelor în care locuiesc. Conform acestei legi, autoritățile locale au responsabilitatea de a îndeplini o anumită procedură de identificare, evaluare și formalizare sau relocare adecvată a respectivelor comunități, cu consultarea în prealabil a populației afectate. În acest sens, atragem atenția Primăriei Municipiului București să ia act de această încălcare a legii și să comunice public demersurile pentru înființarea și funcționarea comisiei „pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local”, în acord cu art. 22¹ din legea menționată.
 2. Având în vedere că terenul situat la adresa din Străulești aparține domeniului public, potrivit art. 33 din Legea nr. 50/1991 desființarea are loc pe cale administrativă. Cu toate acestea, familiile noastre au primit în luna ianuarie 2023 doar o somație (Biroul disciplina în construcții și Afișaj Stradal nr. 28675/18.01.2023) prin care ni se solicită să ne demolăm propriile locuințe în termen de 30 zile, însă ulterior acestui document nu am fost înștiințați cu privire la referatul prin care Biroul disciplină în construcţii a constatat neducerea la îndeplinire a măsurii desfiinţării și totodată nu ni s-a arătat dispoziția de primar de desființare pe cale administrativă prin care urmează să aibă loc demolarea.

Nu a fost inițiată în mod legal procedura de evacuare a petenților potrivit Codului de Procedură Civilă. În primul rând, nu s-a adus la îndeplinire etapa esențială a notificării în scris cu privire la eliberarea imobilelor, iar astfel nu am avut șansa de a fi informați în mod legal cu privire la necesitatea de a părăsi imobilele și de a avea posibilitatea de a ne conforma. Cu atât mai mult, în absența unei hotărâri judecătorești, evacuarea este considerată ilegală. O astfel de hotărâre judecătorească nu ne-a fost comunicată, iar, în subsidiar, sesizarea instanței nu ar fi putut avea loc fără îndeplinirea în mod legal în prealabil a procedurii de notificare așa cum prevede Codul de Procedura Civilă.

Ținând cont de aspectele menționate anterior, prin prezenta, subsemnații, vă solicităm următoarele: 

 • oprirea demersurilor ilegale de demolare și evacuare a așezării informale din Străulești;
 • respectarea normelor Codului de Procedură Civilă cu privire la notificarea de evacuare ce prevede și termenul legal de conformare;
 • copie după documentul care stă la baza evacuării (hotărâre judecătorească, ordin de evacuare);
 • numele executorului judecătoresc care va fi prezent la evacuarea din Străulești;
 • temeiul legal în baza căruia se procedează la evacuarea comunității din Străulești;
 • copie după documentele emise de Primăria Sectorului 1 în baza cărora va avea loc demolarea;
 • care sunt planurile de dezvoltare ale Primăriei Sectorului 1 pentru zona Străulești;
 • care sunt măsurile stabilite de Primăria Municipiului București și de Primăria Sectorului 1 pentru a respecta Legea nr. 151/2019 și Normele metodologice aferente, pentru așezările informale;
 • Prefectura Municipiului București să verifice legalitatea acțiunilor de demolare și evacuare a așezării informale din zona Străulești de către Primăria Sectorului 1;
 • să ne transmiteți care sunt soluțiile de locuire pe care Primăria Sectorului 1 le pune la dispoziția acestor familii care vor rămâne în stradă. 

Vă rugăm să ne informați pe adresa de e-mail fcdloc@gmail.com cu privire la decizia pe care o veți lua în ceea ce privește oprirea demersurilor ilegale de demolare și evacuare a așezării informale din zona Străulești și răspunsul la informațiile solicitate (în termenul legal impus de OG27/2007 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor). 

Semnatari

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

Comunitatea din zona Străulești

© 2021 Frontul Comun. All Rights Reserved.